Nisan 2019
20 Nisan 2019

Portföy ve NPL Değerlemeleri

PORTFÖY VE NPL DEĞERLEMELERİ İşletmelerin portföyünde bulunan gayrimenkuller ve idari takipte bulunan gayrimenkul alacaklarının değerleme çalışmaları konusunda uzman bir ekiple yapılmaktadır.
20 Nisan 2019

Yasal ve Mevcut Durum Tespiti

YASAL VE MEVCUT DURUM ANALİZLERİ Gayrimenkulün tapu kayıtları ve diğer resmi kurumlarda yer alan bilgi ve belgeleri ile uyumunun incelenmesidir. Mevcut gayrimenkulün resmi kayıtlara uyumsuz olan […]
20 Nisan 2019

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizleri

EN İYİ KULLANIM ANALİZLERİ Taşınmazın fiziki olarak uygun, kanuni açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir taşınmaz için en yüksek getiriyi sağlayan kullanımının belirlenmesidir. Mevcut kullanımların en etkin […]
20 Nisan 2019

Yer Seçimi ve Konum Analizleri

YER SEÇİMİ VE KONUM ANALİZLERİ Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için […]