Gayrimenkul değerleme nedir?
Gayrimenkul değerleme, belirli standartlar ve tanımlara bağlı kalınarak, tarafsız bir şekilde gayrimenkulü ilgilendiren tespitlerin yapılması, değer tespiti ve raporlanması işidir. Esasen gayrimenkullerin alım ve satımlarında taraflar arasında bir fiyat telaffuz edilirken, değerleme çalışmasında kullanılan tanım fiyat değil değer olmaktadır. Değer ile ilgili de değişik standartlarda değişik tanımlara rastlamak mümkündür. Genellikle piyasa değeri ya da pazar değeri olarak bilinen değer tanımı esas alınmaktadır. Bu tanım da kısaca olası etkilerden arındırılmış genel piyasa bakışını yansıtan değer olarak özetlenebilir.
Gayrimenkul değerleme raporuna neden ihtiyaç duyulur?
Bazı durumlarda ilgili mevzuat gereğince gerekli olan değerleme raporları / ekspertiz raporları, bazen yatırım ve finansman amaçlı da kullanılabilir. Bunun yanı sıra, gayrimenkul alan / satan veya kiralayan / kiraya veren ya da küçük veya büyük ölçekli yatırım yapan kişi ve kurumlar, değerleme raporu hazırlatarak gerekli bilgileri tarafsız bir bakış açısı ile öğrenebilirler.
Gayrimenkul değerleme raporunda hangi bilgiler yer alır?
Gayrimenkul değerleme raporlarında (ekspertiz raporlarında) ilgili gayrimenkule ilişkin mülkiyet bilgileri ve hukuki kısıtlılıklar araştırılır. Bunun yanı sıra yasal izinlerinin tam olup olmaması, yapının yasal izinlere uygun olup olmadığı, tapu müdürlüğüne gidildiğinde işlem yapmaya mani bir durum olup olmadığı, arsa ve yapıya ilişkin tespitler, bölgesel analizler ve gayrimenkulün piyasada makul olan el değiştirme bedeli (kullanılan tanıma göre değeri) gibi konulara değinilir.
Gayrimenkul değerleme raporunu ne kadar sürede alabilirim?
Gayrimenkul değerleme çalışmasının amacı, sunulacağı kurum veya hangi mevzuat veya standarda göre hazırlanacağına göre raporun hazırlanma süresi değişmekle birlikte, bir konut değerleme raporu, raporu talep eden kişinin bilgi edinmek amaçlı talep etmesi durumunda ortalama olarak 2 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.
Bir gayrimenkul değerleme raporunun ücreti nedir?
Raporlar, kullanılacak standartlar, mevzuat ve kullanım amacına göre değişik maliyetler katlanılarak hazırlanmaktadır. Ancak ekspertiz raporu talep eden kişi veya kurumun kendisinin bilgi edinmek amaçlı olarak bir konut raporu talep etmesi durumunda genel olarak rapor ücretleri konutun fiyatı veya aylık kira getirisi göz önüne alındığında çok düşük tutarlar olabilmektedir. Daha detaylı bilgi için web sitemizde yer alan Teklif İsteme Formunu doldurabilir veya e-posta (info@kalme.com.tr) ya da telefon (0850 724 5563) ile bizimle iletişime geçebilirsiniz. Rapor ücreti, raporun sonucuna bağlı olarak belirlenemez, çalışmaya başlamadan önce belirlenir ve rapor ücretinin raporun sonucu ile hiçbir ilgisi olamaz. Bu nedenle her türlü talebiniz için doğrudan bizden teklif alabilirsiniz. Teklifimiz, çalışma başlamadan önce size net olarak iletilecektir.
Bulunduğum şehre göre gayrimenkul değerleme çalışması süresi ve ücreti değişir mi?
Firmamız, Türkiye genelinde yaygın bir ağda hizmet vermektedir. Türkiye genelinde çoğu ilde yerleşik uzmanlarımız ile hizmet vermekteyiz; bu nedenle hem değerleme çalışmasının süresi, hem de ücreti Türkiye’nin neredeyse tamamına yakınında aynı olmaktadır. İl bazında yerel uzmanlarımız ile taleplere oldukça hızlı çözümler üretebilmekteyiz. Hizmet bölgelerimiz hakkında bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Kalme Kurumsal’dan alacağım raporlar hangi ülkelerde geçerlidir?
Kalme Kurumsal’dan alacağınız hizmet, hem firma olarak sahip olduğumuz uluslararası yetki, hem de bireysel olarak ABD, Avrupa ve Birleşik Krallık lisanslarına sahip yönetici onayı ile dünyanın birçok ülkesinde geçerlidir. Özellikle Tanınmış Avrupalı Değerlemeci lisansı ile Avrupa Birliği ülkelerinde; İngiliz Kraliyet Enstitüsü lisansı ile İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde; ABD Değerleme Enstitüsü lisans ve yetkisi ile ABD’de çalışmalarımız kabul görmektedir.
Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun rapor ne demektir?
Uluslararası Değerleme Standartları (UDS) genel olarak tüm dünyaca kabul gören bir standarttır. Bu standart belirli dönemlerde güncellenmektedir. Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi, standart ile ilgili çalışmaları yürütmektedir.
Kalme Kurumsal hangi standartlara göre raporlar düzenler?
Firmamız SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olup, bu mevzuatlara uygun olarak değerleme raporu hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra finansal raporlamalar için UMS ve UFRS uyarınca değerleme raporları hazırlanabilmektedir. Uluslararası alanda geçerli olan Uluslararası Değerleme Standartları (IVS), yine özellikle Birleşik Krallıkta geçerli olan RICS Değerleme Standartları, Avrupa Birliğinde kabul gören Avrupa Değerleme Standartları (EVS) ve ABD’ye özgü olan Tekdüzen Değerleme Standartları (USPAP) uyarınca değerleme raporları hazırlanabilmektedir.
Kalme Kurumsal’dan Türkiye dışındaki bir değerleme çalışması için hizmet alabilir miyim?
Kalme Kurumsal, uluslararası alanda yeterlilikleri bünyesinde barındıran ve üyelikleri olan bir firmadır. Dolayısı ile yurt dışındaki değerleme çalışmalarınız için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Gayrimenkul değerleme yöntemleri nelerdir?
Gayrimenkul değerlemede temel olarak üç yaklaşım kullanılır. Bunlar, Pazar Yaklaşımı (veya eski adıyla Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı), Maliyet Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımıdır. Genel olarak bu üç yaklaşımla da değerleme çalışmaları yapılmaya çalışılsa da bazı durumlarda bunlardan bir veya ikisinin uygulanması mümkün olmayabilir.
Kalme Kurumsal’a sormak istediğim soruları hangi kanal aracılığı ile ve nasıl iletebilirim?
Kalme Kurumsal’a web sitemizdeki iletişim bölümünden,info@kalme.com.tr e-posta adresinden veya Türkiye’nin her yerinden 0850 724 5563 veya (0312) 212 7714 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.