En Verimli ve En İyi Kullanım Analizleri

EN İYİ KULLANIM ANALİZLERİ

Taşınmazın fiziki olarak uygun, kanuni açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir taşınmaz için en yüksek getiriyi sağlayan kullanımının belirlenmesidir.

Mevcut kullanımların en etkin ve en verimli kullanım olup olmadığı konusunda da detaylı analizler de yapılmaktadır.