Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporunun Önemi

Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Değerleme Raporunun Önemi

18 Eylül 2018 Tarih ve 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulması kararlaştırılan Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik yayınlanmış olup vatandaşlık için yabancılar tarafından alınan taşınmaz/taşınmazlarının değerinin en az 1.000.000 Amerikan Doları olması zorunluluğu en az 250.000 Amerikan Doları olarak değiştirilmiştir.

Değerin tespitinde Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetleri hakkındaki yönetmeliğinin 11. Maddesi kapsamında faaliyet gösteren değerleme kuruluşunca onaylanmış raporların esas alınacağı belirtilmiştir. Bu gelişme ile sektörümüzü ileriye götüren bir adım atılmış olup sektördeki firmalara bir nefes olmuştur.

Taşınmazlar için Değerleme Raporu Hazırlanması

15 Şubat 2019 günü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2019/1 Sayılı 1795 Nolu Genelgesi ile 04.03.2019 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişilerin alıcı ve satıcı olduğu bütün işlemlerde taşınmazlar için değerleme raporunun hazırlanması gerekliliği bildirilmiştir. Bu ikinci adımla da yaptığımız değerleme hizmetinin önemliliğine yer verilmiş ve ekonomik krizin etkisi ile daralan iş potansiyeli hareketlenmeye başlamıştır.

Konu genelge ile hazırlanan rapor düzenlendiği tarihten üç aylık süre içerisinde başvuru yapılması kaydı ile geçerli olup taşınmaz/taşınmazların değerini değiştiren herhangi bir durum karşısında süreye bakılmaksızın yenilenmesi gerekecektir. Raporda taşınmaz/taşınmazların yasal değeri /mevcut durum değeri ve efektif satış kuru kullanılarak Amerikan Doları cinsinden değeri belirtilecektir.