Taşınmaz Değerleme Raporunda Hangi Bilgiler Yer Alır?
Taşınmaz Değerleme

Taşınmaz Değerleme Raporunda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Değerleme raporu, mevzuat veya standarda göre bulundurması gereken bilgileri farklı başlık adlandırmaları ile sunabilir.

Raporlarda müşteri bilgileri, raporun kapsamı, taşınmazın tapu kayıt ve takyidat bilgileri, taşınmazın imar durumu bilgileri, konumu ve çevresine ait bilgiler, taşınmazın teknik özellikleri, taşınmazın yasal ve mevcut durum bilgileri, taşınmazı etkileyen olumlu olumsuz faktörler, proje bilgileri ve değere ulaşmamızı sağlayan emsaller, değer tespiti için seçilen yöntem bilgileri, nihai değer bilgisi, taşınmaza ait fotoğraflar ve belge fotoğrafları ekler olarak yer almalıdır.

Seri: VII No: 53 “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 20 nci maddesinde yapılan değişiklik ile değerleme işlemine ve varılan sonuçlara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporunun, asgari unsurları Kurul tarafından belirlenen formata uygun olması kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulunca yürütülen rapor formatı oluşturma çalışmaları sonuçlanana kadar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılacak gayrimenkul değerleme işlemleri için “Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar” çerçevesinde değerleme raporları hazırlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında hazırlanacak konut değerleme raporlarında ise Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından kullanılan firmalara özel mevcut rapor formatı gerekli bilgileri içerecek şekilde kullanılmaktadır.