Proje Değerleme ve Proje Geliştirme Çalışmaları

PROJE DEĞERLENDİRME  VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Boş bir arsa üzerinde geliştirilen projenin paranın zaman değerini dikkate almayan teknikler (ortalama verimlilik yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi) ve paranın zaman değerini dikkate alan teknikler (net bugünkü değer yöntemi, karlılık indeksi, iç verim oranı, yıllık eşdeğer gider yöntemi) kullanılarak değerlendirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Risk altında proje değerlendirme çalışmalarında, riskli gelirlere eşdeğer risksiz gelirlerin saptanması ve beklenen getirinin riske göre ayarlanması konuları da gerekli durumlarda göz önüne alınmaktadır.

Arsa üzerinde geliştirilmiş projenin değerleme çalışmasının yanı sıra; en etkin ve en verimli kullanımı sağlayacak şekilde arsa üresinde proje geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Müşteri talebi ve öngörüleri doğrultusunda hazırlanan projenin değerlemesi veya müşteri talepleri doğrultusunda geliştirilen projenin analizleri de raporlama çalışmalarına konu olabilmektedir.