Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri

20 Nisan 2019

Portföy ve NPL Değerlemeleri

PORTFÖY VE NPL DEĞERLEMELERİ İşletmelerin portföyünde bulunan gayrimenkuller ve idari takipte bulunan gayrimenkul alacaklarının değerleme çalışmaları konusunda uzman bir ekiple yapılmaktadır.
20 Nisan 2019

En Verimli ve En İyi Kullanım Analizleri

EN İYİ KULLANIM ANALİZLERİ Taşınmazın fiziki olarak uygun, kanuni açıdan mümkün, finansal açıdan yapılabilir taşınmaz için en yüksek getiriyi sağlayan kullanımının belirlenmesidir. Mevcut kullanımların en etkin […]
20 Nisan 2019

Yer Seçimi ve Konum Analizleri

YER SEÇİMİ VE KONUM ANALİZLERİ Bir işletmenin iktisadi ve sosyal bakımdan maliyetinin en az; buna karşılık sağlayacağı faydaların en fazla olması esastır. Bu maksatla, yatırım için […]
20 Nisan 2019

Pazar ve Sektör Araştırmaları

PAZAR VE SEKTÖR ARAŞTIRMALARI Değişik türlerdeki gayrimenkuller için değişik kriterler ve incelemeler dikkate alınmaktadır. Pazar ve sektör araştırmaları çalışmalarında, gayrimenkulün etkileneceği pazar koşullarının belirlenmesi amacıyla, rakip […]