Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Tecrübe Şartı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyurulan 26.02.2014 tarih ve 2014/6 sayılı haftalık bültende Kurul’un 26.02.2014 tarih ve 6/189 sayılı kararı ile gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansının alınması için gerekli olan 3 yıllık tecrübe şartı için ilave bir düzenleme getirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre, 3 yıllık tecrübe şartını sağlayamayan veya belgelendiremeyen kişilerin gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavında başarılı olduktan sonra belirlenen eğitime katılarak lisans belgesi almaları mümkün kılınmaktadır.

SPK Tarafından Duyurulan Metin

“Kurulumuzun 13.02.2006 tarihli ve 2006/6 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımlanan gayrimenkul değerleme uzmanları ile konut değerleme uzmanlarının tecrübe şartlarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin incelemelerin hangi kriterlere göre yapılacağına ilişkin 13.02.2006 tarih ve 7/150 sayılı Kurul Kararı’nın 2’nci maddesinin (I) bendinden sonra gelmek üzere;

“(I) Kurulumuz tarafından yapılacan Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı sınavlarına katılarak başarılı olmuş ancak, yukarıdaki maddeler uyarınca 3 yıllık tecrübe şartını tevsik eden rapor sunamadığı veya diğer şartları taşımadığı için başvurusu kabul edilmeyen adayların, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenecek ve içeriği kurulca onaylanacak mesleki uygulamalı eğitim programına katılım sağlamaları halinde tecrübe şartını sağlamış sayılmalarına” bendinin eklenmesine karar verilmiştir.”

Ayrıca 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün 8. Maddesi’nin 1. Fıkrası aşağıdaki şekildedir;

“Madde 8- (1) Değerleme uzmanları, gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansını almaya hak kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde birlik tarafından belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler. Anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurulca iptal edilir.”