Gayrimenkul Değerleme Sektörü

Gayrimenkul Değerleme Sektörü

Türkiye’de gayrimenkul değerleme sektörü, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” ile birlikte 2000’li yıllar itibari ile yerini almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kurul listesine alınan gayrimenkul değerleme firma sayısı 2000’li yıllarda parmakla sayılacak kadar az iken 2019 Nisan sonu itibariyle 136 olmuştur. Firmalar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun çıkardığı yönetmelik ile de sektörde kurumsal bir hale gelmiş ve gayrimenkul değerleme firmaları haricinde değerleme hizmeti verilmesinin önüne geçilmiştir. Amaç tecrübeli uzmanlar ile gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Sektörü ve Ekspertiz Raporları

Gayrimenkul sektörü farklı bakış açıları ile günümüzde kentsel dönüşüm, proje geliştirme, pazar araştırmaları, yabancı uyruklu vatandaşların alıcı/satıcı olmaları durumunda talep edilen değerleme raporlarının (ekspertiz raporlarının) hazırlanması hizmetleri sunmaktadır. Bütün bu hizmetler için firma olarak da hedefimiz uzman kalitesine önem verip bölgesel uzmanlar ve merkezi denetim ile sağlıklı şeffaf analizler içeren raporlar hazırlamaktır.

30 Kasım 2017 tarihinde açıklanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ Taslağı sonuçlanınca sektörde önümüzdeki günlerde özellikle firma yapılanmalarında ve sayısında farklılıklar olabileceği bir gerçektir. 18 Şubat 2019 tarihinde açıklanan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce (TKGM) yürütülen ‘Taşınmaz Değer Bilgi Merkezi’nin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı’ için de çalışmalar halen taslak aşamasında olup sonuçları ile gayrimenkul değerleme sektöründe önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler olacaktır.