Gayrimenkul Değerleme Raporu Hazırlanma Süresi
taşınmaz değerleme

Gayrimenkul Değerleme Raporunu Ne Kadar Sürede Alabilirim?

Gayrimenkul Değerleme veya bir diğer deyişle Taşınmaz Değerleme çalışmasının amacı, sunulacağı kurum, hangi mevzuat veya standarda göre hazırlanacağına göre raporun hazırlanma süresi değişmektir.

Bankaların müşterilerine sunmuş oldukları Bireysel ve Ticari Krediler kapsamındaki ipotek teminat alımlarındaki değerleme raporu çalışmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesinin ç bendine göre “Her bir değerleme raporunun hazırlanarak teslim edilmesi için değerleme kuruluşuna verilecek sürenin işin geldiği gün hariç iki iş gününden az olmamasının sağlanması ve buna yönelik banka içi düzenlemelerin yapılması” belirtilmekte olup burada belirtilen iki iş gününden az olmaması ibaresi dikkate alınarak rapor teslimi sağlanmaktadır.

Diğer farklı ihtiyaçlar için hazırlanan bir konut değerleme raporu da ortalama olarak 2 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’na düzenlen SPK mevzuatı ve standartlarında hazırlanan raporlarda müşterinin yazılı iletmesi gereken bilgi/belge temini ile süreç başlar ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-48.1) belirtilen “Gayrimenkule ilişkin değerleme çalışmalarının bitiş tarihi ile rapor tarihi arasındaki sürenin beş iş gününü aşmaması ve gayrimenkul değerleme raporunun rapor tarihini takip eden iki iş günü içinde ortaklığa teslimi zorunludur.” İbaresi dikkate alınarak rapor teslimi sağlanır.  

Firma olarak işin niteliğine ve kapsamına bağlı olarak, işe özel süreler de teklif sürecinde belirtilmektedir. Belirttiğimiz sürede raporumuzu teslim etmek hedefimiz olup herhangi bir aksilik durumunda müşteri bilgilendirilmektedir.