Gayrimenkul Değerleme Nedir?
taşınmaz değerleme

Gayrimenkul Değerleme Nedir?

Ekspertiz olarak da bilinen değerleme, kıymet takdir etme işlemidir. Değerleme kelimesi gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydalar ile bütünleşmiştir. Bu anlamda sigorta eksperlerinin düzenledikleri ekspertiz raporlarından ayrılır.

Gayrimenkul Değerleme veya diğer bir deyişle taşınmaz değerleme , yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belirli bir tarihteki muhtemel değerinin uluslararası metodlar kullanılarak, bağımsız ve tarafsız biçimde belirlenmesidir.

Gayrimenkuller ile ilgili satış, kiraya verme, gayrimenkul teminatıyla çekilen vadeli krediler söz konusuysa gayrimenkul değerleme devreye girer. Bu gerekçelerin haricinde, tasfiye satışları veya şirket birleştirme operasyonlarında, devir ve ele geçirme durumlarında da şirket aktifinde bulunan gayrimenkullerin değer belirlemesi yapılır. Ayrıca leasing ve kiralama işlemlerinde bahsi geçen gayrimenkuller de değerleme faaliyetine tabi tutulur. Buna benzer daha pek çok durumda gayrimenkul değerleme/ekspertiz hizmetine ihtiyaç duyulur. Bu noktada değerleme işlemlerinin doğru, tarafsız ve objektif yollarla gerçekleştirilmesi ve güvenilir değerleme/ ekspertiz raporlarının hazırlanması büyük önem taşır.