Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Fizibilite (Yapılabilirlik) bir projenin hayata geçirilmeden önce, finansal, pazarlama, vb. alanlarda çalışmasının yapılarak uygulanması veya uygulanmaması gerektiği konusunda öneri çalışmadır.

Kalme Kurumsal, yaptığı bilimsel ve kapsamlı çalışmalar ile, müşterilerine yatırım kadar, yatırımdan önce yapılacak fizibilite çalışmalarının önemini hatırlatarak, müşterilerinin geri dönüşü olmayan hataların önüne geçmelerini hedeflemektedir.

Yapılabilirlik etüdü, özetle, yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yalnızca yeni yatırımın değil, kısmi yatırımlar, yenileme ve modernizasyon çalışmaları gibi konularda da fizibilite çalışmaları yapılabilmektedir.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ UNSURLARI

Genel olarak fizibilite çalışmaları beş ana unsurdan oluşmaktadır; piyasa analizi, lokasyon analizi, finansal analiz, teknolojik incelemeler, hukuki incelemeler.

Yatırımlarla ilgili, alternatif yatırım senaryoları irdelenerek, yatırımın en yüksek başarıyı göstermesi için strateji önerilmekte, risk, fırsatlar, performans, nakit akışları gibi kriterler irdelenmektedir