Gayrimenkul Değerleme
11 Ağustos 2016

Uluslararası Değerleme Standartları ve Ülkemizde Değerleme Raporu

Uluslararası Değerleme Uygulamaları ve Ülkemizde Değerleme Uluslararası Değerleme Standartlarının 2005 versiyonu, 2007 yılında ve sonrasındaki kriz de dikkate alınarak en son 2011 ve 2013 yılında güncellenmiştir. […]
21 Aralık 2016

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Tecrübe Şartı

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyurulan 26.02.2014 tarih ve 2014/6 sayılı haftalık bültende Kurul’un 26.02.2014 tarih ve 6/189 sayılı kararı ile gayrimenkul değerleme uzmanlığı […]
21 Aralık 2016

Kalme Türkiye’nin Tek Tanınmış Avrupalı Değerlemecisi

Kalme Türkiye’nin Tek Tanınmış Avrupalı Değerlemecisi Avrupa Birliği’nde kabul gören ve saygın bir unvan olan REV (Recognised European Valuer / Tanınmış Avrupalı Değerlemeci) unvan ve lisansı […]
28 Haziran 2019

Gayrimenkul Değerleme Sektörü

Gayrimenkul Değerleme Sektörü Türkiye’de gayrimenkul değerleme sektörü, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin […]