İmar Barışı Yönetim Danışmanlığı

İmar Barışı ile Hedeflenen Nedir?

Kırdan kente göç oranın artması ve metropolitan yaşam tarzının yayılması beraberinde düzensiz yapılaşma gibi temel sorunları gündeme getirmiştir. Düzensiz yapılaşmanın olumsuz etkileri, çoğu dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de gözlemlenmektedir. Ülkemizde mevcut yapılaşmaya bakıldığında imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu ve bunun da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül ettiği bilinmektedir. Sayısal verilere baktığımızda, ülkemizde imar sorununun uzun zamandır çözüm bekleyen bir gündem konusu olduğunu söylememiz mümkündür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 6 Haziran 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan tebliğine göre; imar mevzuatına aykırılık içeren yapılar kayıt altına alınabilecektir. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak hedeflenmiştir. İmar barışı, geçmişten gelen düzensiz yapılaşma sorununa çözüm sunmak ile birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarını da destekleyen bir gelecek planıdır.

İmar Barışından Hangi Yapılar Faydalanabilecektir?

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.
Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.
Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İmar Barışının Kazanımları Nelerdir?

1. İmar barışından faydalanan yapıların, İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları iptal edilecektir.
2. İmar barışından faydalanan yapıların, İmar Kanununa göre alınmış tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.
3. İmar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğalgaz bağlanabilecektir.
4. İmar barışından faydalanan yapı kayıt sahiplerinin mülkleri, artık ekonomik bir değer niteliği taşıyabilecektir. Yapı kayıt belgesi bulanan yapılar ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilebilecek, her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

İmar Barışına Başvuru İçin Neler Yapılmalıdır?

İmar Barışı başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvuruda bulunarak gerçekleştirilebilecektir. Başvuru için kişilerin kendi beyanları esas alınacaktır.

İmar Barışı Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Neden Gereklidir?

Yapılan düzenleme ile yapı kayıt belgesini almak için kişisel beyanınız yeterli sayılmıştır, fakat hatalı/yanlış beyan durumunda cezai yaptırım ve hatta belge iptali gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşılması muhtemeldir. Cezai sonuçlardan kaçınmak, vakit kaybı yaşamaksızın hatasız ve doğru sonuca ulaşabilmek adına mesleki yeterliliğe sahip konunun uzmanlarından teknik destek almak en iyi önlem olacaktır.

Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tarafından resmi ve yerinde yapılacak incelemelerin ışığında hazırlanan, yerinde ölçümlerin, mimari proje kıyaslarının ve ana yapının bir bütün tespitleri gibi tüm bilgilerin yer alabileceği bir rapor sorularınıza doğru ve geçerli cevaplar sunacaktır.

İmar Barışı
Beyana dayalı bir sistem olsa dahi,
Bir lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanının hazırlayacağı tespit raporu,
Sizden imar barışı kapsamında istenen bilgileri,
%100 doğrulukta yasal prosedür ve yerinde ölçüm, tespit gibi diğer işlemler sonucunda sunması, veri işleminin sağlıklı sonuçlanmasına olanak sağlayacaktır!

Teknik yeterliliğe sahip alanında uzman ekibimiz ile imar barışı hususunda sizlere yardımcı olmak ve kolaylık sunmak isteriz. Başvurunuzdan önce tüm tespitleri içeren teknik rapor ve danışmanlık hizmetimiz için 0312 212 77 14 numaralı telefondan ve info@kalme.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.